บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น | บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก

ความเจ็บปวดในหัวใจ?

ความเจ็บปวดในหัวใจ

ความเจ็บปวดในหัวใจ

ไกด์ท้องถิ่นคนนี้ชอบพูดคำคม พอพาเรามาที่อนุสรณ์สถานการสังหารโหดแห่งนานกิง
(Nanjing Massacre Memorial Hall) ก็พูดว่า

“สิ่งที่จารึกไว้ยังลบเลือนได้ เช่นเรื่องราวบนศิลาจารึก
แต่สิ่งที่ไม่ได้จารึกอาจดำรงอยู่นานเท่านาน”

ซึ่งหมายถึง ความเจ็บปวดที่ยังคงค้างอยู่ในหัวใจของคนจีนอีกมากมาย

นึกถึงความเจ็บปวดในหัวใจของลูกหลายบ้าน ที่มาเล่าให้ฟังในชั่วโมงจิตบำบัดตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ความเจ็บปวดนี้ส่งผลให้ชีวิตไม่มีความสุข บางคนเครียดกังวล บางคนซึมเศร้า ใช้ชีวิตแบบไร้เป้าหมาย รู้สึกตัวเองไร้คุณค่า เต็มไปด้วยความรู้สึกผิด

ผู้สอนว่าต้องรู้จักปล่อยวาง รู้จักลืม รู้จักยกโทษ แล้วจะมีความสุขขึ้น ซึ่งก็จริง แต่มันไม่ได้ทำง่ายๆ หลายคนพยายามทำด้วยตนเอง ตั้งแต่อายุรุ่นหนุ่มสาวที่เริ่มเข้าใจความเป็นไปของชีวิต จนเป็นผู้ใหญ่วัยห้าสิบ แต่ก็ทำไม่สำเร็จ พอมาขอทำจิตบำบัด
ก็ใช้เวลาหลายครั้ง กว่าจะเยียวยาแผลใจได้

ทางที่ดี คนเป็นพ่อแม่ ต้องพยายามให้มากขึ้น เพราะหลายสิ่งที่

“ไม่ได้จารึก อาจดำรงอยู่นานเท่านาน” ในหัวใจลูกของคุณ

 

แนะนำอ่านหนังสือ “สร้างชีวิตใหม่” และเรียนบทเรียนออนไลน์ “เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี”

Similar Posts