ไม่มีหมวดหมู่

ความสุข 3 แบบ

ความสุข3แบบ

Positive psychology กล่าวถึง ชีวิตที่มีความสุข 3 แบบคือ
1.ชีวิตที่สุขสบาย
2.ชีวิตที่มีเป้าหมาย และ
3. ชีวิตที่มีความหมาย
คำถามสำคัญคือ จะทำอย่างไร ที่ทั้ง 3 แบบนี้จะสมดุลในชีวิตของเรา
คุณมีคำตอบไหมคะ?

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หลักสูตรออนไลน์ เลี้ยงลูกให้สุขเป็น

Similar Posts