บทความสำหรับบุคคล การพัฒนาตนเอง

ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีอุปสรรคฉันใด ความสำเร็จ ก็จะตามมาฉันนั้น?

ความสำเร็จ

#ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีอุปสรรคฉันใด ความสำเร็จ ก็จะตามมาฉันนั้น?

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ไปงานปัจฉิมนิเทศของนิสิตปริญญาโทสาขาสุขภาพจิต ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่อาจารย์ได้สอนครบทั้ง 2 ปีก่อนที่จะเกษียณ งานปัจฉิมนิเทศนี้จึงเป็นงานสำคัญที่ไม่ยอมพลาด
เห็นลูกศิษย์หน้าตาเบิกบานสดใสกันทุกคน ก็อดดีใจด้วยไม่ได้

ความสำเร็จนี้นึกถึงตอนที่ตัวเองเรียนจบและเริ่มต้นทำงาน
ตอนนั้นมีไฟลุกโชนในหัวใจ!

แต่พอเวลาผ่านไปสักพัก ไฟก็เริ่มมอดลง เพราะการทำงานมีอุปสรรคเยอะมาก โดยเฉพาะการอยากเริ่มทำอะไรที่เป็นของใหม่ มันต้องผ่านขั้นตอนมากมายจนไฟเกือบดับไปเลย

สามสิบกว่าปีของการทำงานจึงต้องพยายามจุดไฟในตัวเองให้ลุกโชนอยู่เสมอ
วันนั้นได้ให้โอวาทแก่นิสิตด้วยคำอธิษฐาน “The Serenity Prayer” ที่ชอบมากจนจำได้ขึ้นใจ (ประพันธ์โดย Reinhold Niebuhr) :

God, grant me the serenity to accept the things
I cannot change,
Courage to change the things I can,
And wisdom to know the difference.

ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ข้า
ความสงบใจ เพื่อยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
ความกล้าหาญ เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้
และปัญญา เพื่อแยกแยะสองสิ่งนี้

ความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตของคนเราหลาย ครั้งมาจากการพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
หากเรายอมรับมันและเบนพลังที่มีอยู่ ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เราอาจจะทำสิ่งดีๆได้อีกมากมาย

ขอให้ลูกศิษย์ทุกคน รวมทั้งแฟนเพจที่ได้อ่านโพสต์นี้ มีกำลังใจ มีความสงบสุข และมีปัญญาในการดำเนินชีวิต

ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ

#ปั้นใหม่

Similar Posts