บทความสำหรับบุคคล การพัฒนาตนเอง | บทความเกี่ยวกับสังคม

ความสมบูรณ์แบบ perfectionist

ความสมบูรณ์แบบ

ความสมบูรณ์แบบ

การเป็นคนสมบูรณ์แบบหรือที่เรียกว่า perfectionist นั้นอาจจะดูดี แต่ก็มาพร้อมกับปัญหา ที่สำคัญคือ นอกเหนือจากคนที่อยู่ใกล้จะไม่มีความสุขแล้ว เจ้าตัวก็อาจมีความทุกข์ถึงขนาดซึมเศร้าได้เลย

perfectionism เป็นลักษณะบุคลิกภาพที่ยอมรับไม่ได้หากสิ่งต่างๆไม่สมบูรณ์แบบหรือต่ำกว่ามาตรฐาน สามารถแบ่งคร่าวๆได้เป็นสองแบบ

แบบแรกคือ adaptive perfectionism แบบนี้ไม่มีแนวโน้มจะตำหนิตัวเอง แบบที่สองคือ maladaptive perfectionism แบบนี้มักจะมีมาตรฐานสูงสำหรับตัวเอง และมักตำหนิตัวเองหากอะไรๆไม่สมบูรณ์แบบตามที่ตั้งธงไว้ การวิจัยที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาโดยการวัดระดับการเป็นคนสมบูรณ์แบบกับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพบว่า แบบหลังนี้ เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า

😨ข้อสำคัญ นักวิจัยพบว่า ความเป็น perfectionist ค่อนข้างจะเสถียรหรือ stable คือเหมือนๆเดิม แม้ว่าจะอายุมากขึ้น และ
แม้จะรักษาภาวะซึมเศร้าให้ดีขึ้นแล้ว แต่ความต้องการสมบูรณ์แบบนี้ยังคงเหมือนเดิม ซึ่งในที่สุดก็จะทำให้บุคคลมีความเสี่ยงที่จะเศร้าได้อีก

💖หากพ่อแม่คนไหนรู้ตัวว่าเป็น perfectionist ก็ลดๆลงบ้างนะ (แม้จะทำยากก็ตาม) ลูกจะได้ไม่ติดความสมบูรณ์แบบไปจนโต เพราะอย่างที่บอก มัน “เสถียร และ (ทำให้) เศร้าได้”!

ปล.ใครอยากลดความสมบูรณ์แบบลง แนะนำให้อ่านหนังสือ “สร้างชีวิตใหม่”

Similar Posts