บทความสำหรับครอบครัว | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

จดหมายบุคคลที่มี “ความฝัน”

ความฝัน

คนคนหนึ่งเขียน สามารถสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของเขาได้เป็นอย่างดี

อ่านจดหมายนี้แล้วมองเห็นลักษณะหลายอย่างในตัวผู้เขียน:

บุคคลผู้นี้มีความฝัน -dream และเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีการอุทิศตน -commitment ที่จะทำให้ความฝันนั้นสำเร็จ มีความอดทนที่จะฟันฝ่าอุปสรรค -perseverance ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงไหนก็ไม่ละทิ้งความฝัน และพยายามทำเป้าหมายที่อยู่ไกลแสนไกลให้สำเร็จ ลักษณะแบบนี้เรียกรวมๆ ว่า grit ซึ่งเป็นความอดทน มุ่งมั่น อุทิศตน และไม่ยอมแพ้ เพื่อทำเป้าหมายระยะยาวให้สำเร็จ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย พบว่า grit คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนประสบความสำเร็จ สำคัญยิ่งกว่าความฉลาด – intelligence เสียอีก

จดหมายนี้แสดงให้เห็นถึงครอบครัวที่อบอุ่นที่ให้กำลังใจให้การสนับสนุน -support การวิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโกพบว่า การที่คนหนุ่มสาวจะประสบความสำเร็จได้นั้น การสนับสนุนของครอบครัวเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก

เรายังเห็นคุณลักษณะชีวิตที่ดีหลายอย่างในตัวตนของผู้เขียนจดหมาย เช่น

ความเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่น -empathy
เขาไม่เพียงเข้าใจ แต่ยังแสดงออกมาเป็นความกรุณา -kindness ความห่วงใยเอาใจใส่ -caring คนเยอะมากที่เข้าใจความรู้สึก รู้ว่าอีกคนหนึ่งมีความทุกข์ แต่ก็เก็บความเข้าใจนั้นไว้ในใจและเพิกเฉย ไม่พยายามทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะลดความเจ็บปวดของอีกคนหนึ่ง

คงมีคนไม่มากนักที่จะใช้เวลาเขียนจดหมายยาวแบบนี้ด้วยลายมืออันสวยงาม ซึ่งแสดงถึงการเห็นคุณค่าของผู้รับจดหมาย สิ่งที่บรรยายในจดหมายยังแสดงถึงทัศนคติที่ให้เกียรติผู้อื่น-respect การเห็นคุณค่าของผู้อื่นและความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน -value relationship เป็นสิ่งที่หาได้ยากขึ้นทุกวันในสังคมปัจจุบัน

บุคคลผู้นี้มองโลกในแง่ดี –optimism แม้จะมีความลำบากแต่ก็ยังมีความหวัง-hope แถมยังพยายามสร้างความหวังให้กับเพื่อนที่หมดหวังอีกด้วย

ที่ประทับใจมากคือ ความจงรักภักดีต่อองค์กร -loyalty ตอนแรกที่เริ่มต้นอ่านจดหมายก็คาดว่าเขาคงจะตำหนิองค์กรของเขา แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลย เขากลับมีความจงรักภักดี สามารถมองเห็นสิ่งดีที่มีอยู่ในองค์กร และยังให้กำลังใจเพื่อนว่าจะต้องนำสิ่งดีนั้นไปใช้ แสดงถึงความงอกงามในกระบวนการคิดสามารถมองสิ่งต่างๆในโลกนี้แบบองค์รวม คือประมวลทั้งขาวและดำเข้าด้วยกัน ไม่ใช่มองโลกแบบสุดกู่ ไม่ขาวก็ต้องดำเท่านั้น แต่สามารถมองโลกแบบที่มันเป็น มองเห็นสิ่งที่ดีในสิ่งที่ไม่ดี และนี่คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขามีความหวังและไม่ล้มเลิก ไม่ยอมลาออก แม้สถานการณ์จะแย่แค่ไหนก็ตาม

ในตอนท้ายของจดหมายเราเห็นถึงความกตัญญูรู้คุณ -gratitude ซึ่งเป็นคุณลักษณะชีวิตที่สำคัญมาก

ถ้าจะสรุปถึงผู้เขียนจดหมายนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นบุคคลที่ดีงาม มี integrity คำนี้มีความหมายกว้าง ใครอยากรู้คงต้องไปค้นเอาเอง
……….

อ่านจดหมายนี้จบแล้ว เกิดความรู้สึก 2 อย่าง
1 ชื่นชม พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาได้ดีแบบนี้ อยากจะปรบมือให้ดังๆ
2 เสียดาย หากบุคคลนี้ยังมีชีวิตอยู่ พวกเราในสังคมคงได้รับอานิสงส์จากความดีงามในชีวิตของเขาบ้าง ไม่มากก็น้อย

หลับให้สบายนะคะเมย

#ปั้นใหม่ #ปั้นสังคมใหม่

Similar Posts