บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

เทคนิคการสอนลูกให้ฉลาด สอนลูกอย่างมีประสิทธิภาพ

การสอนลูกให้ฉลาด

การสอนหลากหลายวิธี-คุณครูช่วยได้

ทฤษฎีความฉลาดหลากหลายของ Gardner นี้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสถานศึกษาหลายแห่งในต่างประเทศ ในแง่ที่ว่า เด็กแต่ละคนมีทักษะ ความฉลาด หรือความสามารถต่างกัน และช่องทางที่เด็กแต่ละคนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็แตกต่างกันด้วย ดังนั้นครูควรสอนนักเรียนด้วยช่องทางหรือวิธีการที่หลากหลาย เช่น ใช้ดนตรี ศิลปะ การสมมุติบทบาท (role play) มัลติมีเดียการเรียนรู้นอกสถานที่ และการค้นหาตัวเอง (inner reflection) ปัจจุบันนี้โรงเรียนหลายแห่งปรับเปลี่ยนการสอนตามแนวคิดนี้ แทนที่จะใช้แต่วิธีเดิุมๆ ซึ่งได้แก่ การบรรยายในห้องเรียน หรือให้เรียนจากการอ่านหนังสือ

สอนลูกหลากหลายวิธี-พ่อแม่ลองทําดู

หากลูกของคุณเรียนรู้ด้วยวิธีเดิมๆ แล้วไม่ค่อยได้ผล (เช่น นั่งสอนกันในห้อง ให้อ่านหนังสือ ทำโจทย์ให้ดูบนกระดาน) ก็อย่าลืมว่า ยังมีวิธีการอีกมากมายที่จะสอนลูก เช่นการใช้รูปภาพ แผนภูมิ เสียงเพลง การเคลื่อนไหวของร่างกาย การวิเคราะห์หรือสังเกตตนเอง การทำกิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้ผ่านทางธรรมชาติ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น หากจะสอนลูกเรื่อง “การเติบโตของต้นไม้” นอกจากคุณจะใช้วิธีเดิมๆ คือให้อ่านหนังสือเกี่ยวกับต้นไม้แล้ว ก็ลองให้ลูกดูภาพหรือวิดีโอที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากเมล็ดไปเป็นต้นอ่อน พาลูกไปเรียนจากธรรมชาติโดยสังเกตต้นไม้จริงในสวนให้ลูกลองปลูกต้นไม้ อาจเอาเมล็ดถั่วมาเพาะแล้วเฝ้าสังเกตการเติบโต (เป็นการสอนด้วยประสบการณ์ตรง-เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง) ร้องเพลงที่เกี่ยวกับต้นไม้ หรือวาดรูปต้นไม้ เป็นต้น

พ่อแม่สามารถสอนลูกด้วยช่องทางที่หลากหลาย ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพจากหนังสือปัญหาการเรียนและเทคนิคช่วยให่้ลูกเรียนดี

ออกแบบวิธีการสอนลูกให้ฉลาด

การเรียนหรือการสอนโดยใช้แนวคิดเรื่องความฉลาดหลากหลายนี้ไม่จําเป็นต้องทําทั้ง 8 ช่องทาง เพียงแต่ตระหนักว่าช่องทางไหนมีความเป็นไปได้และช่องทางไหนที่เราชอบหรือเป็นช่องทางเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด ไม่ใช่ยึดเพียงการสอนแบบเลคเชอร์ สอนบนกระดาน หรือให้อ่านจากหนังสืออย่างเดียวเท่านั้น

ลองวางแผนดูซิว่าคุณจะสอนใน 8 ช่องทางที่กล่าวมาอย่างไรดี?

คุณพ่อคุณแม่ที่อยากเลี้ยงลูกให้มีชีวิตที่ดี ประสบความสำเร็จ แนะนำหลักสูตรออนไลน์ “เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี”

Similar Posts