บทความเกี่ยวกับสังคม | บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก

การบ้านไม่ใช่การเมือง

การเมือง

ที่จะเขียนนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง แต่เขียนจากใจที่เป็นห่วง และคิดว่าพวกเราหลายคนก็เป็นห่วงเช่นเดียวกัน

😂ถ้าเราเป็นทุกข์เรื่องชาติบ้านเมือง ถ้าเราหมดหวังกับนักการเมืองและระบบสังคมที่ผุพัง เราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่

เพราะสังคมก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่ในนั้น สังคมไม่ใช่อะไรที่เลื่อนลอย เป็นนามธรรม abstract หรือเป็นหลักการ แต่สังคมคือ “คน”
✴️เราอยากให้สังคมเป็นอย่างไร เราก็ต้องสร้างคนแบบนั้น

✴️เราต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมา พูดง่ายๆ เราต้องสร้างลูกของเราใหม่

💜ถ้าเราอยากได้สังคมที่มีระเบียบวินัย เราก็ต้องสร้างลูกให้มีวินัย
💜ถ้าเราอยากได้สังคมที่มีความรับผิดชอบ เราก็ต้องสอนลูกให้มีความรับผิดชอบ

💜ถ้าเราอยากได้สังคมที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม เราก็ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นให้ลูกเห็น

💜ถ้าเราอยากเห็นสังคมที่มีค่านิยมลึกซึ้ง เห็นคุณค่าของความดีงามมากกว่าความร่ำรวย เราก็จะต้องสร้างค่านิยมนี้ขึ้นในบ้านของเรา

การบ้าน-ไม่ใช่การเมือง

การประท้วง การปฏิวัติ หรือการลงถนนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แต่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งนั้น
ต้องเปลี่ยน “คน”

😬อาจจะไม่เห็นว่ามีอะไรที่ดีขึ้นในเร็ววัน แต่มันจะต้องดีขึ้นแน่นอน อาจารย์ในฐานะ “ย่า” อาจไม่เห็น แต่รุ่นคุณที่ยังเป็นพ่อแม่ ยังเลี้ยงลูกเล็ก ยังปั้นลูกใหม่ได้ ต้องมีโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลงดีๆ อย่างแน่นอน

🎈การเลี้ยงลูกให้ดีเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากนะ จะบอกให้เพราะมันเป็นการสร้างสังคมใหม่ ที่ดีขึ้นกว่าวันนี้

แนะนำอ่านหนังสือ “เซตสร้างลูก” และบทเรียน “เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี”

Similar Posts