บทความสำหรับบุคคล การพัฒนาตนเอง

“การจากลา” แด่เพื่อนที่แสนดี..

การจากลา

Letting go is one way of saying

“I LOVE YOU FOREVER”

การจากลา คนละทาง

ถ้าเพื่อนรักที่เดินมาด้วยกัน เป็นเวลาแสนนาน บอกว่า “ฉันขอแยกไปเดินอีกทางหนึ่งนะ เราจากกันตรงนี้เถอะ”

หากคิดถึงสิ่งดีๆที่เพื่อนคนนี้ทำให้เธอตลอดระยะเวลาที่ร่วมทางกันมา
เธอก็ควรจะตอบว่า

“ไปเถิดเพื่อนรัก ไปมีชีวิตของเธอ ในแบบที่เธอเลือก
ไปเถิดถ้าเส้นทางใหม่นี้จะทำให้เธอมีความสุข

ส่วนฉัน จะเก็บรักษาความทรงจำดีๆที่เราเคยมีร่วมกัน

ขอบคุณเธอสำหรับสิ่งดีๆที่เธอทำให้ฉัน สำหรับความเสียสละ ความอดทนที่เธอมีต่อฉัน

เธอไม่ได้หายไปไหน
เธอยังอยู่ใกล้ๆ…ที่หัวใจของฉัน

ฉันจะขยายใจให้กว้างขึ้น ไปตามก้าวย่างของเธอ
เพื่อจะยอมให้เธอเดินห่างไปอย่างสันติ

💜โดยนัยนี้ เรายังคงเดินไปด้วยกัน……..คนละทาง”

รักเธอเสมอ..

Similar Posts