บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | ปัญหาพิเศษ สมาธิสั้น ออทิสติก พัฒนาการช้า ฯลฯ

การจัดอบรมเชิงลึก “เทคนิคดูแลเด็กสมาธิสั้น”

สมาธิสั้น

การจัดอบรมเชิงลึก ในหัวข้อ “เทคนิคดูแลเด็กสมาธิสั้น”

มีผู้ถามว่า

ลูกเป็นสมาธิสั้นแต่พบแพทย์เป็นประจำอยู่แล้ว

มาอบรมจะได้อะไรเพิ่มขึ้น?

คำตอบก็คือ การอบรมนี้จะทำให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจน พร้อมมีเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงดังนี้

เข้าใจ:

1.คุณจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองของลูก

2.คุณจะเข้าใจว่าอนาคตของลูกจะเป็นอย่างไร หากเป็นโรคนี้

3.คุณจะเข้าใจว่าทิศทางการช่วยเหลือ-ดูแลลูกให้เติบโตไปอย่างดีนั้นทำอย่างไร

4.คุณจะเข้าใจเรื่องยามากขึ้นว่า จะต้องใช้ยาอย่างไร นานแค่ไหน กินอย่างไร

เทคนิค: คุณจะมีเทคนิคที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมในการ

4.จัดการการเรียนของลูก

5.สร้างระเบียบวินัยในชีวิตประจำวัน

6.เพิ่มทักษะทางสังคมให้ลูก

7.ทำชีวิตประจำวันไม่ให้เหนื่อยเกินไปสำหรับตัวคุณเองและคนอื่นๆในครอบครัว

8.ค้นหาและเสริมสร้างจุดแข็งของลูก

9.สร้างความมั่นใจ และความนับถือตนเอง

10.สร้างเป้าหมาย และความมุ่งมั่น

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจโรคนี้อย่างถ่องแท้

ให้คุณเลี้ยงลูกในแบบที่ไม่ให้ชีวิตติดลบเพราะปัญหาสมาธิสั้น

แต่ให้คุณสามารถมีความสุขในการเลี้ยงลูกได้ และช่วยให้ลูกมีความสุขในตัวเองแม้เขาจะมีข้อจำกัดบางอย่างในด้านสมาธิ

ขอแนะนำให้ผู้เข้าอบรมอ่านหนังสือ “สร้างสมาธิให้ลูกคุณ” และ”สร้างวินัยให้ลูกคุณ” มาก่อน เพื่อจะได้มีความรู้เป็นพื้นฐานสักนิด พอมาอบรมก็จะได้มาต่อยอดให้ลึกขึ้น

ใครไม่สามารถมาอบรม ให้ดูหลักสูตรออนไลน์ ดูแลลูกสมาธิสั้น

Similar Posts